Translate page

tirsdag 17. desember 2013

Canis ludens

Lek - det er så selvfølgelig og en så stor del av hundeholdet at, det kan være lett å glemme leken og hvor viktig den er for både hundene og oss mennesker.

Menneskenes lek kan ofte gå i en helt annen retning enn hundens, jeg vet ikke om så mange hunder som hadde ledd høyt av denne videoen, selv om den er aldri så morsom for oss tobeinte.
Når du trener riktig, er også det å regne som en lek. «Det gikk som en lek,» sier vi om ting vi har gjort som gikk lettere enn det vi fryktet på forhånd, og som gikk helt rett for seg - og når trening med hunden går som en lek, så er det fordi vi gjør det riktig, og med positivt fortegn.

Lek er som oftest definert som en aktivitet som i seg selv ikke er produktiv eller til noen synlig nytte.

 Anita Bundy har definert lek på denne måten: 
"Lek er handling som mennesket utfører i forhold til omgivelsene. Handlingen er motivert og kontrollert innenfra og ofte løsrevet fra virkeligheten, slik at barnet ikke er hemmet av virkeligheten."
Vi ser at hun tenker ikke utenfor menneskene - hun er antroposentrisk så det rekker. I tillegg forbeholder hun lek til barn. Det er blodig urettferdig og jeg liker det slett ikke. Jeg vil også leke, jeg vil! - jeg vil!

En bedre definisjon av lek gis på google, når du ber om en engelsk definisjon av "play",
"engage in activity for enjoyment and recreation rather than a serious or practical purpose."
Det er selvfølgelig en nytte i lek, som i alt annet konstruktivt vi foretar oss. For lek binder oss sammen med andre - den knytter sosiale bånd, den lar oss bli kjent med hverandre på en ufarlig måte - så lenge det forblir lek, det vi bedriver - og den lar oss lære grenser og muligheter

Lek kan også brukes under opplæring - det vet vi godt når det gjelder barn. At det også kan brukes på hunder, det må vi kanskje tenke litt på. Men når vi har tenkt litt på det, fremstår det ikke bare som troverdig, men helt sannsynlig og - hvorfor har vi ikke tenkt på det før, slik.

Du tenker kanskje at lek er noe hundene «har i seg», er genetisk anlagt for, har instinkt for, kan fordi de er hunder. Det er feil. Hundene lærer å leke, akkurat som vi mennesker må lære å leke. Hundene lærer hvor grensene går, akkurat som vi mennesker må. Du som hundeeier har et ansvar for å lære hunden din å leke riktig med både andre hunder og, ikke minst, med mennesker.

Under her ser du noen av lekemetodene hund til hund, det er nyttig og lærerrikt å se dette mens en tenker over det en ser:

Ikke all lek utvikler seg dit vi håper eller dit vi i utgangspunktet tror. Jo flinkere vi er til å forstå hundene våre og språket deres, jo flinkere blir vi fil å forutse at en situasjon ikke er heldig, eller se at nå trives ikke en av hundene så godt i leken. I slike situasjoner er det vårt ansvar å gå inn og stoppe leken, dersom den hunden som blir jaget ikke blir hørt av den eller de andre hundene. Måten en stopper leken på behøver ikke være hard eller  med makt, men gjerne med list og lempe. Det finnes mange nettsider på engelsk som skriver bra om hunders lek, les og lær, sier bare jeg.

Hvorfor leker hunder? Spør vi oss ofte. Og så leter vi etter en eller annen slags teknisk, mekanisk, genetisk eller «naturlig» forklaring, fordi hunder er hunder og vi er mennesker og vi tenker og tror at hunder er forskjellige fra oss. Jeg tror selv at forklaringen ofte er så enkel som at de leker fordi de er lekne og fordi de finner det morsomt og givende i seg selv. Akkurat som mennesker som har overskudd av mat og trygghet, leker hundene fordi de har overskudd til det. Du må likevel gjerne ikke ta min teori for god fisk og heller lese mer hos andre for å sette deg inn i tankene rundt emnet.


En ekte lekehund!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar